nie umie pływaćpływa słabopływa dobrzeposiada kartę pływacką

  Zapisuję moje dziecko na obóz sportowo - rekreacyjny. Wyrażam zgodę na przechowywanie moich (dziecka) danych osobowych oraz zdjęć dla potrzeb firmy Szkoła Narciarstwa i Pływania "JUMBO" zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1781).

  Wyrażam zgodę na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły.Nie wyrażam zgody na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły.

  Dane ujęte w formularzu zgłoszeniowym są niezbędne do organizacji i realizacji obozu sportowo - rekreacyjnego "Dźwirzyno z Jumbo 2020".
  Będą one przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla w/w potrzeb jak np. ubezpieczenie uczestników. Państwa dane zostaną udostępnione w celu zawarcia ubezpieczenia na okres trwania obozu.
  Administratorem danych jest Szkoła Narciarstwa i Pływania "JUMBO". Mają Państwo prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prawa do ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienie skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  Proszę zaznaczyć zgodę by przesłać formularz.