bardzo dobrzedobrzesłabonie umiem jeździć

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w kursie narciarskim (dotyczy osób w wieku poniżej 18 lat). Zobowiązuję się do przestrzegania ustawy o bezpieczeństwie w górach (w szczególności jestem świadomy obowiązku wyposażenia dziecka w kask) Oświadczam również, że sprzęt narciarski został sprawdzony i wyregulowany w serwisie narciarskim. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz.1781).

  Wyrażam zgodę na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły.Nie wyrażam zgody na publikację fotografii mojego dziecka na stronie internetowej oraz ulotkach reklamowych szkoły.

  Dane ujęte w formularzu zgłoszeniowym są niezbędne do organizacji i realizacji szkolenia narciarskiego "Ferie na nartach z Jumbo 2021".
  Będą one przechowywane i przetwarzane wyłącznie dla w/w potrzeb jak np. ubezpieczenie uczestników. Państwa dane zostaną udostępnione w celu zawarcia ubezpieczenia na okres trwania szkolenia.
  Administratorem danych jest Szkoła Narciarstwa i Pływania "JUMBO". Mają Państwo prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prawa do ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienie skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
  Proszę zaznaczyć zgodę by przejść do przesłania formularza.